Korzyści i obowiązki jakie idą za ubezpieczeniem OC i AC

Negatywnych skutków nie ubezpieczenia samochodu jest wiele. Za każdym razem wyjeżdżając na drogę podejmujemy ryzyko wypadku. Nie myślimy o tym jednak tak właśnie jest. Nieszczęśliwe sytuacje związane z pojazdem mogą nas spotkać nie tylko podczas jazdy, ale również w trakcie postoju na parkingach. Mimo licznych akcji i interwencji policji, przestępczość na świecie ma się dobrze, a królującym na szczycie przewinieniem są te związane z branżą motoryzacyjną. Dlatego powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo swoje i pasażerów których wozimy. Bez względu na to czy poruszamy się wyłącznie po naszym lokalnym miejscu zamieszkania, czy organizujemy większe wycieczki ubezpieczenie OC nas obowiązuje. Polskie prawo wymaga jego wykupienia w celu uniknięcia komplikacji finansowych spowodowanych wyrządzoną przez nas szkodą na drodze. Jest to odpowiedzialność którą jako kierowcy pojazdów musimy mieć. Dodatkowym finansowym zabezpieczeniem dla nas jest Autocasco, które zapewnia pomoc drogową w każdych warunkach, ochronę zarówno w kraju jak i za granicą. Funkcje AC są znacznie bardziej poszerzone, ponieważ obejmuje ono zabezpieczenie nie tylko pojazdu, ale także przewożonego bagażu i przedmiotów. Jednak przede wszystkim wypłatę odszkodowania z tytułu AC uzyskujemy my jako właściciele. Zatem możemy ją wykorzystać na opłacenie naprawy uszkodzonego elementu. Zgłaszając się do naszego ubezpieczyciela w ramach podpisanej z nim umowy mamy prawo oczekiwać wypłaty kwoty jaka została ustalona, w zależności od zdarzenia jakie miało miejsce. Natomiast dzięki umowie OC nie musimy się martwić ani o roszczenia majątkowe czy osobiste. Cała odpowiedzialność w tym zakresie przechodzi na ubezpieczyciela, który w razie konieczności opłaca koszty leczenia, natomiast w przypadku znacznego uszczerbku na zdrowiu wypłaca renty. Po podpisaniu umowy nie ma potrzeby martwienia się o to czy w razie potrzeby będziemy zmuszeni utracić nasze oszczędności.

This entry was posted in ubezpieczenia, ubezpieczenie AC, ubezpieczenie OC. Bookmark the permalink.

Comments are closed.