O czym należy pamiętać w związku z OC, gdy kupujemy samochód

Ważną, choć często zapominaną cechą ubezpieczenia OC jest fakt, iż jest ono przypisane do samochodu, a nie do jego właściciela. Dlatego też, kupując samochód, polisę OC dostajemy od poprzedniego właściciela i analogicznie – sprzedając samochód, OC przekazujemy naszemu następcy. Obowiązkiem sprzedającego samochód jest powiadomienie ubezpieczyciela w ciągu 14 dni od aktu sprzedaży o tym fakcie i dosłanie umowy kupna-sprzedaży. Oczywiście, gdy kupimy auto i z różnych względów nie odpowiada nam dotychczasowy ubezpieczyciel, istnieje możliwość rozwiązania takiej umowy, bez żadnych konsekwencji.  Wystarczy złożyć wypowiedzenie umowy. Ważne jest jednak, aby nie nastąpiła przerwa w okresach ubezpieczenia. Jeżeli jednak nie zdecydujemy się na wypowiedzenie umowy, zostanie ona automatycznie odnowiona na kolejny rok. Często kupując auto zapominamy o tym, że polisę OC kupujemy jakby ‚w pakiecie’ i sami podpisujemy kolejną umowę. W takich sytuacjach nie musimy już płacić podwójnych składek, wystarczy pisemne wypowiedzenie starej umowy. Wypowiedzenie następuje ze skutkiem natychmiastowym. Prawo uwalnia nas w ten sposób od pułapki podwójnego OC, którego część osób może byż nadal nieświadoma. Te zasady obejmują jednak tylko tych kierowców, którzy wykupili ubezpieczenie najwcześniej dnia 11 lutego 2012 roku, a więc od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy. Warto wiedzieć, że ważność polisy OC może sprawdzić nie tylko policja, na przykład w czasie kontroli drogowej, ale również inne organy, takie jak między innymi Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, organy celne, a także organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów. W przypadku braku ważnej polisy podczas kontroli grozi nam mandat i odholowanie pojazdu na koszt właściciela pojazdu na parking policyjny. Jednak konsekwencje mogą być o wiele bardziej dotkliwe, gdy z własnej kieszeni będziemy musieli wypłacać odszkodowanie osobom poszkodowanym w wypadku, który spowodujemy. Dlatego warto o tym obowiązku pamiętać

This entry was posted in ubezpieczenia, ubezpieczenie OC. Bookmark the permalink.

Comments are closed.