OC gwarancją naszego bezpieczeństwa na drodze

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z głównych potrzeb człowieka, które jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Bez niego stresujemy się, niepotrzebnie tracąc przy tym zdrowie. O odszkodowaniu od nieszczęśliwego wypadku w szczególnej mierze myślimy podczas podróży, kiedy to nie zawsze mamy wpływ na bieg zdarzeń. Albowiem zachowania kierowców na drodze bywają nieprzewidywalne. W jednej chwili możemy stać się ofiarą drobnej stłuczki, ponieważ nie jesteśmy w stanie zapanować nad innymi kierowcami będącymi gdzieś w pobliżu nas. Bywa również tak, że panujące warunki atmosferyczne uniemożliwiają kierowanie naszego auta. W efekcie przytrafia nam się niezaplanowana kolizja. Sposobów na jej uniknięcie jest niezbyt wiele, ale dzięki sprawdzonemu i profesjonalnemu ubezpieczycielowi jesteśmy w stanie kompleksowo poradzić sobie z formalnościami po wypadkowymi   Ubezpieczenie OC wpływa na nasze poczucie pewności siebie na drodze. Według polskiego prawa jest to wymóg dla każdego posiadacza samochodu. Bez OC tak naprawdę nie powinniśmy wyjeżdżać z garażu.  Jego zadaniem jest ochrona przed finansowymi konsekwencjami, które muszą być uiszczone w celu zapłaty za wyrządzoną szkodę. W tym momencie żaden kierowca nie jest niczym usprawiedliwiony, a strona poszkodowana ma gwarancję wypłaconego odszkodowania. Jest to na tyle ważne, że na świecie nie ma państwa które by obowiązkowego ubezpieczenia OC nie regulowało prawnie. Nawet w sytuacji gdy jesteśmy tylko uczestnikami wypadku, którego nie spowodowaliśmy z powodu nie opłaconego ubezpieczenia OC ponosimy konsekwencje karne i dodatkowo jesteśmy zmuszeni do tego aby samodzielnie pokryć koszty wyrządzonej szkody. Bowiem bez względu na rolę jaką odegraliśmy w kolizji, druga strona może żądać od nas odszkodowania. Zatem w celu zapewnienia sobie komfortu psychicznego lepiej zaopatrzyć się w polisę OC i swobodnie poruszać się czterema kółkami.

This entry was posted in ubezpieczenia, ubezpieczenie OC. Bookmark the permalink.

Comments are closed.