Studenci myślą przyszłościowo

Kiedy słyszymy słowo ubezpieczenie od razu przychodzi nam na myśl cała grupa poważnych wypadków,  z powodu których dane świadczenie wykupujemy.Kojarzymy również ze sporymi wydanymi na nie sumami. Jeśli jednak zastanowimy się dłużej, możemy dojść do wniosku, że niekoniecznie musi ono być po 1.drogie, a po 2. dotyczyć najcięższych przypadków zagrożenia zdrowia i życia. Przykład? Ubezpieczenia studenckie. Każdego roku studenci na korytarzach swoich uczelni oraz na ich stronach internetowych odnajdują informację o możliwości ubezpieczania się. Najczęściej oferowaną im formą jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Na czym ono polega. Osoba je posiadająca, która dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu (są to m.in. złamania, odmrożenia, itp.) otrzymuje odszkodowanie. Żacy mogą nabyć jednak także inne rodzaje świadczenia niekoniecznie związane z ochroną zdrowia, m. in. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), zapewniające przeniesienie odpowiedzialności finansowej w przypadku wywołania szkody u innej osoby na ubezpieczyciela. Czy studenci chętnie korzystają z takich form? Zdecydowanie tak, szczególnie jeśli chodzi właśnie o ubezpieczenie NNW. Studenci doskonale zdają sobie sprawę z tego, że urazy ciała mogą nastąpić bardzo nieoczekiwanie i dlatego wolą się ubezpieczać. Wymieniają wiele powodów, dla których tego dokonują. Są to głównie: niski koszt ubezpieczenia (średnio 40 – 50 zł), jednorazowa wpłata, stosunkowo wysokie kwoty odszkodowań i w miarę łatwy sposób składania wniosków o nie. Rzeczywiście, szczególnie pierwszy i czwarty, z podanych wyżej czynników, jest dla młodych ludzi atrakcyjny. Ubezpieczenie NNW nie obciąża nadmiernie studenckiego budżetu, a możliwość wysłania dokumentów przez Internet stanowi kolejny plus w postaci nie tracenia czasu na wyprawę do konkretnego biura. Czy doszukamy się w takim razie jakichkolwiek minusów? Studenci posiadający trwałe uszczerbki na zdrowiu czy skłonności do pewnych dysfunkcji wskazują,  że zazwyczaj ubezpieczyciele nie chcą wypłacać im odszkodowania. Niestety przy wykupieniu takiego świadczenia nikt nie informuje o tym, iż nie obejmuje ono pewnych kwestii. Tak więc, jak łatwo stwierdzić, nie jest ono dobrym rozwiązaniem dla wszystkich.

This entry was posted in ubezpieczenia, ubezpieczenia NNW. Bookmark the permalink.

Comments are closed.