Ubezpieczenie i podróż

Stare powiedzenie mówi „przypadki chodzą po ludziach”, dlatego planując podróż nie można zapomnieć o jednej z ważniejszych rzeczy – ubezpieczeniu, zwłaszcza gdy obranym kierunkiem jest zagranica. Oferowane przez agencje ubezpieczenie są zależne od  różnych czynników i mają różne warunki. Przede wszystkim istotną informacją jest charakter wyjazdu. W przypadku wyjazdów turystycznych często trzeba określić rodzaj wypoczynku, deklarując czy jest to wyjazd w formie aktywnego spędzania czasu, czy raczej biernej. Chodzi tutaj o ustalenie czy planowane wakacje uwzględniają uprawianie sportów ekstremalnych. Jest to istotny aspekt, ponieważ jak wiadomo te ostatnie pod pewnymi względami potęgują prawdopodobieństwo wystąpienia różnego rodzaju wypadków. Podstawą ubezpieczenie podróżne jest zwrot kosztów leczenia w związku z chorobą lub wypadkiem do którego doszło w czasie wyjazdu oraz tak zwane NNW czyli następstwa nieszczęśliwych wypadków, które wiążą się z trwałym ubytkiem na zdrowiu. Następnie mamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) przydatne wówczas kiedy nieumyślnie wyrządzimy komuś, bądź czemuś krzywdę. Ostatecznie otrzymujemy zabezpieczenie przed utratą bagażu, co chodź wydaje się rzadkie, czasami może zdarzyć się 2 razy podczas jednej podróży. To oczywiście tylko podstawa. Istnieje jednak wiele różnych możliwości i propozycji, które każdy musi dostosować do swoich potrzeb.  Co ważne w ubezpieczeniu podróżnym, szczególnie przy wyjazdach zorganizowanych, otrzymuje się zabezpieczenie na wypadek odwołania wyjazdu/imprezy, bądź innymi potencjalnymi zdarzeniami, od nas niezależnymi. Warto pamiętać aby przed wyjazdem zagranicę odebrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ, która powinna ułatwić ewentualne leczenie w krajach Unii Europejskiej w nagłym wypadku. Dodatkowym elementem ubezpieczenie podróżnego, oferowanym przez niektóre agencje, jest zabezpieczenie przed ewentualną rezygnacją z lotu. Przyszłość z definicji jest nieznana, w związku z czym nie wiemy co może się zdarzyć. Dlatego właśnie warto przemyśleć podejmowane przed wyjazdem działania i zastanowić się co zrobić, żeby zabezpieczyć się przed każdą możliwą ewentualnością.

This entry was posted in ubezpieczenia, ubezpieczenia NNW, ubezpieczenia podróżne. Bookmark the permalink.

Comments are closed.